Zarezerwuj pokój
Regulamin

Regulamin Hotel Podjadek Ostrów Wielkopolski

 

Kierownictwo Hotelu będzie Państwu wdzięczne za współpracę w przestrzeganiu niniejszego Regulaminu, który ma
służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości. Regulamin jest dostępny do wglądu w każdym pokoju hotelowym oraz w Recepcji.

 

§ 1

 

 1. Najmujący pokój Gość hotelu zobowiązany jest do okazania pracownikowi Recepcji przy zameldowaniu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość Gościa. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie Recepcjonista ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju.
 2. W karcie meldunkowej Gość osobiście wpisuje swoje imię i nazwisko oraz składa podpis. Na życzenie Gościa Recepcjonista ma obowiązek pozostałe dane meldunkowe wpisać samodzielnie z dokumentu tożsamości, który w tym celu Gość może zostawić w Recepcji.
 3. Rozpoczęcie pobytu w hotelu jest równoznaczne z zaakceptowaniem przepisów tego regulaminu przez Gościa.
 4. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 do godziny 11.00.
 5. Jeśli Gość nie określi czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na 1 dobę.
 6. Śniadania wydawane są od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 10.00 , w soboty i niedziele w godz. 9.00 – 11.00
 7. Restauracja czynna jest od poniedziałku do soboty w godz. 12.00 – 22.00 oraz w niedzielę w godz. 12.00 – 20.00
 8. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godziny 10.00, w dniu, w którym upływa termin najmu pokoju.
 9. Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 10. Opłata za przedłużenie pobytu liczona jest zgodnie z cennikiem doby hotelowej.

 

§ 2

 

 1. W hotelu obowiązuje cisza nocna w godzinach 22.00 – 6.00.W hotelu obowiązuje całkowity zakaz palenia, poza wyznaczonymi do tego celu miejscami.
 2. Złamanie zakazu palenia jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój Gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokości 500 zł.
 3. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
 4. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu, powstałe z jego winy.
 5. Hotel zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe.
 6. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet, jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 7. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy.

 

§ 3

 

 1. Hotel ma obowiązek zapewnić warunki pełnego, nieskrępowanego i spokojnego wypoczynku Gościa, bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o Gościu, profesjonalną i przyjemną obsługę, sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w przypadku jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi zgodę i życzenie, w miarę posiadanych możliwości inny pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte.
 2. Na życzenie Gościa hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi: udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą, zamawianie taksówki, budzenie o wyznaczonej godzinie, udostępnienie żelazka i deski do prasowania.
 3. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.
 4. Wszelkie reklamacje należy złożyć niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług w Recepcji, co umożliwi niezwłoczną reakcję.

 

§ 4

 

 1. Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i pozostawić klucz w Recepcji.
 2. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych grzałek, czajników i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.
 3. Dla dzieci do lat 3 – pobyt jest bezpłatny, jeżeli śpią na łóżku z rodzicami. Jest możliwość dostawienia łóżeczek niemowlęcych w pokoju (po wcześniejszym uzgodnieniu tego podczas składania rezerwacji).

§ 5

 

 1. Hotel zastrzega sobie prawo do pobrania od Gościa numeru karty kredytowej z terminem ważności, w celu jej
  obciążenia na wypadek nie przybycia Gościa lub braku zapłaty za zrealizowane usługi hotelowe.
 2. Gość jest zobowiązany poinformować Hotel o rezygnacji z rezerwacji na minimum 24 godziny przed rozpoczęciem
  pierwszego dnia pobytu. W przypadku braku takiej informacji, hotel dokona obciążenia karty kredytowej Gościa.
 3. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na adres wskazany przez Gościa na jego koszt. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, Hotel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące.

§ 6

 

 1. Hotel przyjmuje gości wraz z psami domowymi za dodatkową opłatą. Koszt pobytu każdego zwierzęcia w hotelu wynosi 60 zł za dobę.
 2. Podczas dokonywania rezerwacji pobytu należy poinformować o przyjeździe z psem. Zakwaterowanie gości ze zwierzętami możliwe jest jedynie w wyznaczonych pokojach.
 3. W hotelu mogą przebywać tylko zwierzęta domowe (psy nieagresywne wskazane w punktach poniżej).
 4. Zwierzęta powinny być trzymane w pokojach właścicieli.
 5. Psy muszą być wyprowadzane na smyczy i w kagańcu, pod opieką właściciela bądź osoby upoważnionej.
 6. Obowiązuje bezwzględny zakaz wprowadzania zwierząt do restauracji.
 7. Jeżeli pościel w pokoju, w którym przebywa zwierzę będzie przez nie uszkodzona, właściciel jest zobowiązany do odkupienia całego kompletu pościeli zgodnie z cennikiem dostawcy pościeli.
 8. Właściciele psów są zobowiązani do sprzątania nieczystości pozostawionych przez psy na terenie oraz w otoczeniu hotelu.
 9. Żadne ze zwierząt nie powinno być pozostawione samo w pokoju, jeżeli w tym czasie zakłóca spokój innych gości.
 10. Wszystkie szkody w mieniu hotelu, bądź mieniu innych gości spowodowane przez zwierzęta będą wyceniane przez kierownictwo hotelu, a ich kosztami będą obciążeni właściciele.
 11. Za niepoinformowanie recepcji hotelu o posiadaniu zwierzęcia w pokoju, zostanie nałożona kara w wysokości 300zł.
 12. Rasy uważane za agresywne: amerykański pit bull terrier, pies z Majorki (perro de presa mallorquin), buldog amerykański, dog argentyński, pies kanaryjski (perro de presa canario), tosa inu, rottweiler, akbash dog, anatolian karabash, moskiewski stróżujący, owczarek kaukaski.

 

Życzymy przyjemnego pobytu
Kierownictwo Hotelu Restauracji PODJADEK

Dołącz do newslettera
Bądź na bieżąco z najnowszymi promocjami i okazjami w Hotelu Podjadek.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych... czytaj całość

  Wyrażam zgodę na kontakt