Zarezerwuj pokój
RODO

Dbając o najwyższą jakość świadczonych usług, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) informujemy, że:

Administrator Danych Osobowych

1.   Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest HOTEL & RESTAURACJA PODJADEK z siedzibą w Górzno 20, 63-410 Ostrów Wlkp.

2.    Osoby wyznaczone do kontaktu w zakresie ochrony danych osobowych są dostępne pod adresem mailowym rodo@podjadek.pl.

Cele oraz podstawy prawne gromadzenia i przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dla celów:

1.    wykonania umowy, lub podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy np. kontakt telefoniczny lub mailowy w celu przesłania oferty, ustalenia terminu wykonania usługi, odwołania lub zmiany terminu wykonania usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

2.    marketingu produktów i usług oferowanych przez ADO środkami komunikacji elektronicznej (e-mail, telefon, SMS)), po wyrażeniu odrębnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

3.    wskazanych w przepisach prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

4.    na potrzeby dochodzenia roszczeń i obrony praw ADO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Okresy przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

1.    w przypadku przetwarzania na potrzeby wykonywania umowy – do czasu przedawnienia roszczeń z niej wynikających;

2.    w przypadku działań marketingowych objętych oświadczeniem zgody – do czasu jej odwołania.

Pozostałe informacje

1.    Administrator Danych Osobowych nie udostępnia danych do ani ich nie przekazuje do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

2.    Pani/Pana dane nie podlegają profilowaniu.

3.    Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4.    W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.

Dołącz do newslettera
Bądź na bieżąco z najnowszymi promocjami i okazjami w Hotelu Podjadek.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych... czytaj całość

    Wyrażam zgodę na kontakt